TINH DẦU ORHE

thông tin liên hệ
Bà Nguyễn Ngọc Quỳnh
Giám đốc - 0902 000 409

Tinh dầu tràm

Tinh dầu tràm 10ml - 30ml (chai nhỏ giọt, chai lăn)
Tinh dầu tràm 10ml - 30ml (chai nhỏ giọt, chai lăn...
Tinh dầu tràm 1kg - 5kg
Tinh dầu tràm 1kg - 5kg
Tinh dầu tràm 8ml (chai treo)
Tinh dầu tràm 8ml (chai treo)