TINH DẦU ORHE

thông tin liên hệ
Bà Nguyễn Ngọc Quỳnh
Giám đốc - 0902 000 409

NƯỚC RỬA TAY KHÁNG KHUẨN ORHE

NƯỚC RỬA TAY ORHE 500ml
NƯỚC RỬA TAY ORHE 500ml
NƯỚC RỬA TAY KHÁNG KHUẨN ORHE 87ml
NƯỚC RỬA TAY KHÁNG KHUẨN ORHE 87ml

Tinh Dầu Tràm

Tinh dầu tràm 10ml - 30ml (chai nhỏ giọt, chai lăn)
Tinh dầu tràm 10ml - 30ml (chai nhỏ giọt, chai lăn)
Tinh dầu tràm 1kg - 5kg
Tinh dầu tràm 1kg - 5kg
Tinh dầu tràm 8ml (chai treo)
Tinh dầu tràm 8ml (chai treo)

Tinh Dầu Chanh

Tinh dầu chanh 8ml (chai treo)
Tinh dầu chanh 8ml (chai treo)
Tinh dầu Chanh 10ml
Tinh dầu Chanh 10ml
Tinh dầu chanh 1kg - 5kg
Tinh dầu chanh 1kg - 5kg

Tinh Dầu Cam

Tinh dầu cam treo 8ml
Tinh dầu cam treo 8ml
Tinh dầu cam 1kg - 5kg
Tinh dầu cam 1kg - 5kg
Tinh dầu cam 10ml - 30ml
Tinh dầu cam 10ml - 30ml

Tinh Dầu Sả Chanh

Tinh dầu Sả Chanh 10ml (chai nhỏ giọt)
Tinh dầu Sả Chanh 10ml (chai nhỏ giọt)
Tinh dầu sả chanh 1kg - 5kg
Tinh dầu sả chanh 1kg - 5kg
Tinh dầu sả chanh 8ml (chai treo)
Tinh dầu sả chanh 8ml (chai treo)

Tinh Dầu Bưởi

Tinh dầu bưởi 1kg - 5kg
Tinh dầu bưởi 1kg - 5kg
Tinh dầu bưởi 10ml - 30ml
Tinh dầu bưởi 10ml - 30ml
Tinh dầu Bưởi 8ml
Tinh dầu Bưởi 8ml